Włókniarz nie pojedzie w lidze!

leszno 7

W piątkowy (20.02) poranek ziścił się niestety najczarniejszy scenariusz dla częstochowskiego żużla – Stowarzyszenie CKM Włókniarz pozbawione zostało przez Polski Związek Motorowy wydanej wcześniej licencji warunkowej na starty w drugiej lidze. W podobnej sytuacji postawione zostało GKŻ Wybrzeże Gdańsk. Powodem jest brak zawartego porozumienia z zawodnikami, którym pieniądze zalegają spółki biorące udział w rozgrywkach ekstraligi w sezonie 2014. Całość komunikatu brzmi następująco:

„Zespół ds. Licencji dla Klubów Ekstraligi Żużlowej, DM I ligi i DM II Ligi żużlowej Polskiego Związku Motorowego (zwanego dalej: „Zespołem”) działając na podstawie § 4 ust 3 in fine w zw. z § 15 ust. 13 Regulaminu przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi, I i II ligi żużlowej (zwanego dalej „Regulaminem”) stwierdza niewykonanie przez Stowarzyszenie Częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz” postanowień warunkowych określonych w licencji warunkowej przyznanej klubowi na podstawie decyzji Zespołu w dniu 17 grudnia 2014r.

Licencja warunkowa przyznana została pod warunkiem spełnienia szczegółowych wymogów, w tym ustalenia warunków porozumienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, które zawarte miało zostać pomiędzy Stowarzyszeniem Częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz” a Polskim Związkiem Motorowym w sprawie spłaty należności wobec zawodników do dnia 31 grudnia 2014r. W dniu 31 grudnia 2014r. zawarte zostało przedmiotowe porozumienie, w którym w szczególności wskazano, że z uwagi na dostarczenie PZM pisma Częstochowskiego Klubu Motocyklowego „Włókniarz” S.A. w zakresie zobowiązania do spłaty zawodników klubu za sezon 2014 – Polski Związek Motorowy uznaje, że zawarte porozumienie czyni zadość wymogom określonym w § 4 ust. 3 Regulaminu, a co za tym idzie możliwe jest na jego podstawie przyznanie licencji warunkowej.

Pismem z dnia 3 lutego 2015r. Częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz” S.A. poinformował, że względem spółki prowadzone jest postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu oraz, że spółka nie prowadzi w tej chwili działalności gospodarczej, a terminowa spłata należności, a zatem również realizacja postanowień licencji warunkowej wynikająca z porozumienia z dnia 31 grudnia 2014r. stała się niemożliwa.

Powyższe poskutkowało złożeniem przez PZM Stowarzyszeniu Częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz” oświadczenia o wypowiedzeniu zawartego porozumienia ze skutkiem natychmiastowym. W efekcie porozumienie, na którym miało opierać się udzielenie licencji w/w klubowi stało się nie tylko niewykonalne, ale również uległo rozwiązaniu.

Stosownie do treści § 15 ust. 13 Regulaminu z chwilą stwierdzenia przez Zespół niewykonania przez Klub postanowień warunkowych określonych w licencji warunkowej – licencja wygasa.”

Polski Związek Motorowy zdecydował się na najbardziej radykalny krok w obawie przed przegranymi procesami sądowymi z zawodnikami, którzy takowe zapowiadali względem naszej żużlowej centrali. Żużlowe władze są winne zastanej dziś sytuacji, ponieważ przez lata dopuszczały do wielu nadużyć i naginania regulaminów w przyznawaniu licencji. Przyznawano licencje nadzorowane nie sprawując nad nimi żadnego nadzoru. Na dzisiejszej decyzji ucierpi bardzo wiele osób i podmiotów, poczynając od samych stowarzyszeń, poprzez spore grono zawodników, którzy związali się z nimi kontraktami na sezon 2015, po a może przede wszystkim kibiców, których pozbawia się możliwości kibicowania ukochanym drużynom. Przypomina to metody walki z pseudokibicami – z powodu zadymy wywołanej przez małą grupę, zamknijmy stadion dla wszystkich. Więcej o sprawie na naszych łamach wkrótce.

Mariusz Rajek