Wodny kłopot Częstochowy

woda webOpłata za pobór wód podziemnych wg nowego Prawa wodnego może wzrosnąć o 643 proc. Prace nad ustawą trwają w polskim Sejmie, a częstochowscy radni uważają, że wprowadzone Prawo wodne będzie miało charakter nowego podatku.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Częstochowy 22 września częstochowscy radni jasno wyrazili swoje stanowisko. – Zdaniem radnych wydatki na wodę mogą okazać się dla rodzin i przedsiębiorców jednym z największych obciążeń finansowych w ich budżetach. Proponowane zmiany mają wejść w życie już na początku 2017 roku. Częstochowscy radni postanowili skierować do parlamentu swoje stanowisko i mają nadzieję, że tego typu głosy spowodują zmiany w tym konkretnym projekcie ustawy – wyjaśnia Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy UM Częstochowa. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., które wykonuje na terenie Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wyliczyło, że możliwy najwyższy wzrost cen wody spowodowany tylko jednym czynnikiem tj. wzrostem opłat za pobór wód może wynieść 17,7 proc. Wartość ta w przeliczeniu na cenę to 0,69 zł/m3. – Nowa ustawa Prawo wodne wprowadza szereg zmian. Zarówno dla nas jako dla Przedsiębiorstwa jak i dla naszych klientów najistotniejsze, ale i w tym wypadku niestety najdotkliwsze będą zmiany związane z kosztami. Jako wodociągi interweniowaliśmy w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie, w Związku Komunalnym Gmin, u władz lokalnych i u posłów. Mamy nadzieję, że rozporządzenie złagodzi skutki tej ustawy i że przyjęte stawki nie będą tymi najwyższymi – tłumaczy Karolina Kowalska – rzecznik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie.

Cena wody po wejściu w życie ustawy Prawo wodne wynieść może 4,58 zł/m3. Dla jednostek użyteczności publicznej wzrost opłat to 24,17 proc. czyli o 0,94 zł/m3, dla przemysłu – w zależności od rodzaju działalności – wzrost cen może mieścić się między 23,58 proc. a 66,12 proc.. Przy wzroście o 66,12 proc. cena wyniesie 6,62 zł/m3, zamiast dotychczasowej – 3,99 zł/m3. Co o cenach wody i idących zmianach sądzą sami częstochowianie? Zdania są podzielone. – Nie płacę aż tak dużo za wodę, wydaje mi się, że to cena w miarę. Uważam, że jednak płacimy za dużo. W porównaniu z innymi miastami to nasze stawki są średnie Sądzę, że zmiany jak zawsze nikomu nie wyjdą na dobre. Właściwie nie mam żadnego zdania na temat tej ustawy – dzielą się mieszkańcy. 

Proponowane zmiany przepisów mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Jak wodny kłopot zakończy się w Częstochowie? Będziemy śledzić tę sprawę na bieżąco.