Wojewódzki Konkurs „Młody Mistrz Budownictwa”

MLODY_MISTRZ_BUDOWNICTWA

Zwycięstwem uczniów Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych z Gliwic zakończył się Wojewódzki Konkurs „Młody Mistrz Budownictwa” zorganizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, przy współpracy z Wydziałem Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Wojewódzki Konkurs „Młody Mistrz Budownictwa” odbył się 15 kwietnia i skierowany do uczniów szkół województwa śląskiego, które prowadzą kształcenie w zawodzie Technik Budownictwa na podbudowie kwalifikacji B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Patronat honorowy nad konkursem objęli m.in.: Śląski Kurator Oświaty, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Śląskie Stowarzyszenie Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego, Zakład Produkcyjny i Skład Firmowy Wienerberger Gnaszyn. Celem przedsięwzięcia było m.in.: stworzenie młodzieży województwa śląskiego możliwości zaprezentowania swoich praktycznych umiejętności zdobytych podczas nauki zawodu, a także doskonalenie organizacji kształcenia zawodowego – odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Do rywalizacji stanęło dziewięć szkół z województwa śląskiego, w tym częstochowskie Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie. Każda szkoła mogła zgłosić do konkursu jedną trzyosobową drużynę, która musiała wykazać się znajomością wiedzy teoretycznej z zakresu budownictwa oraz umiejętnościami praktycznymi w obszarze murarstwa i tynkarstwa. Uczestnicy mieli także okazję uczestniczyć w pokazie murowania Porotherm DRYFIX prowadzonym przez Zakład Produkcyjny i Skład Firmowy Wienerberger Gnaszyn; mogli zwiedzić pracownie budowlane Wydziału Budownictwa, zapoznać się ze sprzętem badawczym, jak również wysłuchać wykładu: IBA Hamburg 2013 – energia odnawialna w przestrzeni miasta, który poprowadził mgr inż. arch. Henryk Katowicz – Kowalewski.

Nagrodzeni zostali:

I MIEJSCE Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlano – Ceramicznych z Gliwic

II MIEJSCE Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego z Częstochowy

 III MIEJSCE Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano – Drzewnych im. Armii Krajowej z Żywca