Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego o przygotowaniach do wizyty Ojca Świętego w Częstochowie

slider2_img_3430_1

Pod przewodnictwem wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka zebrał się w piątek,  już po raz ósmy, Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, aby pracować nad przygotowaniem wizyty papieża Franciszka w Częstochowie w czasie Światowych Dni Młodzieży.

Spotkanie poświęcone było omówieniu zadań wynikających z opracowywanych modułów zadaniowych do planu postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia podczas Światowych Dni Młodzieży.  Moduły te zostały przygotowane w 8 zespołach roboczych (bezpieczeństwo i porządek publiczny, bezpieczeństwo w komunikacji, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne, bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej, ewakuacja uczestników uroczystości, informowanie publiczne i alarmowanie oraz łączność, koordynacja, współpraca).

Piątkowe uzgodnienia dotyczyły głównych wykonawców zadań i wykonawców wspierających zadania. Kolejnym etapem będzie rozpisanie szczegółowych harmonogramów realizacji czynności w każdym z modułów. Następne spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania odbędzie się za dwa tygodnie, 3 czerwca.