Wojewódzkie stypendia dla zdolnych uczniów

DSCF4355

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs stypendialny dla młodzieży. Ma pomóc uczniom w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stworzyć możliwość udziału w wydarzeniach ogólnopolskich i międzynarodowych.

W programie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Warunki uczestnictwa? Zainteresowania wykraczające poza obowiązujący program nauczania, średnia ocen 4,8 i udokumentowane osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu krajowym i międzynarodowym lub publikacja prac naukowych.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły, wychowawca lub nauczyciel prowadzący, rodzice lub opiekunowie prawni oraz sami pełnoletni uczniowie.

Wnioski o stypendium należy składać do 11 września.

W tym roku na realizację programu stypendialnego województwo śląskie przeznaczyło 114 tys. zł. Każdy stypendysta otrzyma 380 zł przez 9 miesięcy nauki szkolnej.