Województwo częstochowskie jednak powstanie?

Zbliżają się wybory parlamentarne, ponownie rozpoczyna się zatem debata na temat idei województwa częstochowskiego. Znów padają obietnice, że reforma podziału administracyjnego kraju zostanie przeprowadzona już wkrótce, a największym jej beneficjentem będzie Częstochowa.

O tym rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Utworzenia Województwa Częstochowskiego. Jego likwidacja z końcem 1998 roku wydatnie spowolniła rozwój regionu – mówił wiceprzewodniczący zespołu, senator Artur Warzocha.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/1_warzocha.mp3]

Warto pamiętać i do idei ponownego utworzenia województwa powracać. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości nie mają wątpliwości, że to najlepsze rozwiązanie. W tym senator Ryszard Majer.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/2_majer.mp3]

Wymieniano działania, które już udało się doprowadzić do końca – przykładem choćby przekształcenie Akademii Jana Długosza w Uniwersytet. Nie jest jednak tajemnicą, że to tylko sprzyjające okoliczności, a samą reformę obiecywano i zapowiadano już pięć lat temu. Kadencja dobiega końca, a zmian nie wprowadzono, choć jak zastrzega wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński, prace zmierzają w oczekiwanym kierunku.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/3_gizynski.mp3]

W trakcie spotkania parlamentarzyści doceniali chęć i wkład wielu samorządów, które ideę utworzenia województwa częstochowskiego popierają, ale też apelowali do pozostałych, by podejmowały uchwały wspierające pomysł.

MD