Województwo śląskie zmieni nazwę?

W środę 20 lutego do Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach trafi petycja dotycząca zmiany nazwy województwa, a także jego heraldyki. Petycję złożą przedstawiciele Stowarzyszenia Beskidzki Dom z Bielska-Białej.

Jednym z argumentów za zmianą obecnej nazwy województwa na województwo śląsko-małopolskie jest fakt, że znaczna część jego terenów leży na terenach historycznie przynależących do Małopolski, o czym informuje wiceprezes stowarzyszenia, dr Grzegorz Wnętrzak:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/1wojewodztwo_grzegorz_wnetrzak_19_02_19.mp3]

Inicjatywę popierają m.in. Lokalni z Częstochowy, Stowarzyszenie Niezależni. BB, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich, czy Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, a także szereg mniejszych organizacji lokalnych.

Jak mówi dr Grzegorz Wnętrzak wszystkie te organizacje łączy to, że ich przedstawiciele są Małopolanami, czują się związani z Małopolską i chcą to podkreślać.

Przeprowadziliśmy sondaż, podczas którego pytaliśmy częstochowian co sądzą o zmianie nazwy z województwa śląskiego na śląsko-małopolskie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/2wojewodztwo_sonda_19_02_19.mp3]

W petycji została uwzględniona także zmiana heraldyki. Przedstawiciele postulują o uwzględnienie symboli małopolskich, krakowskich, gdyż jak mówi dr Grzegorz Wnętrzak: „Obecny herb dyskryminuje nieśląską część województwa śląskiego”.

KF

foto źródło: wikizaglebie.pl