Wolontariat Koleżeński Mary i Max

Fot. Wolontariat Koleżeński Mary i Max

Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera to główne założenie Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max”. Udział w nowatorskim programie umożliwia nawiązanie relacji rówieśniczej pomiędzy osobami ze spektrum autyzmu, a neuronormatywnymi.

Wolontariat polega na regularnych spotkaniach dobranych wcześniej osób przez okres minimum 8 miesięcy. O tym, w jaki sposób będą spędzać czas, decydują sami uczestnicy. To np. wspólne wyjścia do kina, na basen, koncert lub spotkania w domu. Zarówno wolontariusze, jak i uczestnicy oraz ich rodziny mogą liczyć na wsparcie podczas całego czasu trwania programu. Więcej na temat Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max” mówi jego koordynatorka oraz prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem w Częstochowie Gabriela Dorożyńska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/07/1_wolontariat_Dorozynska_01_07_2021.mp3]

Uczestnicy programu nie tylko nawiążą relację z rówieśnikiem, ale również poczują się pewniej w kontaktach z innymi ludźmi. Rozmowy oraz wyjścia do miejsc publicznych umożliwią im aktywniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. Wolontariusze nawiążą z kolei relację koleżeńską z nową, ciekawą osobą, zdobywając jednocześnie praktyczną wiedzę na temat osób z autyzmem i zespołem Aspergera:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/07/2_wolontariat_Dorozynska_01_07_2021.mp3]

Program prowadzony jest przez Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max” oraz Krajowe Towarzystwo Autyzmu, oddział w Łodzi.

ABK