Wolontariuszem zostań i TY

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza chętnych do włączenia się w wolontariat. To nauka przydatnych w życiu umiejętności oraz wrażliwości na drugiego człowieka.

Wyczuleni są na ból i cierpienie. Chcą pomagać nie tylko słowem, ale i czynem. W częstochowskim hospicjum można zostać wolontariuszem medycznym i akcyjnym. Pierwszy rodzaj wolontariatu uzupełnia pracę lekarza, psychologa oraz pielęgniarki. Jak mówi Izabela Kaptacz, sekretarz zarządu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej – chętny po prostu przebywa z pacjentem. Pomaga w pielęgnacji, jedzeniu, ale też czyta mu książki i wychodzi z nim na spacery.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/1_wolontariuszem_zostań_i_TY_Izabela_Kaptacz_04_02_2020.mp3]

Aby zostać wolontariuszem medycznym, należy być pełnoletnim lub mieć 16 lat i zgodę rodziców. Niezbędne jest też ukończenie specjalistycznego kursu przygotowawczego, który trwa ok. 3 miesiące. Podczas kursu wolontariusz uczy się rozmawiać z chorym oraz jego rodziną. Umiejętności te są przydatne w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Wolontariusz akcyjny nie pracuje bezpośrednio z pacjentem. Bierze udział w akcjach promocyjnych i charytatywnych, które czasem też przygotowuje. Szuka też sponsorów, pozyskuje nowych wolontariuszy i rozsyła podziękowania darczyńcom.

ABK