Wóz strażacki dla Koniecpola

Fot. Radio Fiat

Ochotnicza Straż Pożarna w Koniecpolu otrzymała nowy wóz strażacki. Ma on umożliwiać strażakom ratowanie życia i zdrowia poszkodowanych. Wcześniej gmina nie dysponowała tak nowym sprzętem, a o wsparcie OSP w Koniecpolu zabiegała Monika Fajer z Solidarnej Polski. Kupno nowego wozu było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Funduszu Sprawiedliwości, a na uroczystość przekazania wozu strażakom przyjechał z Warszawy minister Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Uroczystość przekazania pojazdu rozpoczęła się od Mszy św. w kościele Michała Archanioła w Koniecpolu. Po niej nastąpiło uroczyste przekazanie wozu strażakom. Jak mówi minister Marcin Romanowski, tego typu inwestycja była potrzebna:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/01/01_PrzekazanieWozu_MarcinRomanowski_10_01_2021.mp3]

Praca jaką wykonują strażacy jest bardzo odpowiedzialna. Są to osoby, które niosą pomoc ofiarom wypadków samochodowych czy pożarów ryzykując przy tym własnym życiem. Przekazanie wozu jest więc wyrazem docenienia ich trudu ich pracy, podkreśla Monika Fajer:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/01/02_PrzekazanieWozu_MonikaFajer_10_01_2021.mp3]

Dotychczas gmina Koniecpol nie dysponowała tak nowym sprzętem. W zasobach straży znajdowały się wyłącznie starsze wozy. O stanie straży pożarnej w Koniecpolu mówi burmistrz gminy Ryszard Suliga:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/01/03_PrzekazanieWozu_RyszardSuliga_10_01_2021.mp3]

Zakup wozu strażackiego kosztował ok 270 tys. złotych. 190 tys. pochodzi z Ministerstwa Sprawiedliwości, a pozostała kwota została wyłożona przez gminę.

WB