Wskaźniki jakości powietrza – pilotażowy program w Częstochowie

Obowiązująca od września uchwała antysmogowa jest regulacją prawną, która dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe. Wskazuje ona rodzaj urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania oraz rodzaj paliw zakazanych do stosowania, czyli w czym można spalać i co można spalać. Realizacja uchwały antysmogowej ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza w regionie, a tym samym przyczynić się do poprawy naszego zdrowia i większego komfortu życia. Właśnie w trosce o nasze zdrowie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zamierza wprowadzić w Częstochowie system wskaźników jakości powietrza. O projekcie mówi naczelnik wydziału, Andrzej Szczerba:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/1powietrze.mp3]

Wskaźniki mają być montowane w miejscach publicznych, z których korzystają osoby dla których zła jakość powietrza może być szczególnie niebezpieczna:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/2powietrze.mp3]

Jeżeli program się sprawdzi Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zamierza w przyszłym roku zwiększyć ilość wskaźników w mieście:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/3powietrze.mp3]

Koszt realizacji projektu w tym roku to ok. 50 tys. złotych. Środki przeznaczone na ten cel są zagwarantowane w budżecie miasta. Na montaż wskaźników w przyszłym roku wydział chce pozyskać pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z środków na poprawę jakości powietrza.

ZD