Wsparcie unijne dla Przedsiębiorstw – spotkanie informacyjne w Częstochowie

slider

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalną Grupą Działania Razem na Wyżyny organizuje dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój firmy spotkanie, w ramach którego poruszone zostaną tematy dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach aktualnych programów pomocowych, między innymi w zakresie:
– dofinansowanie dla sektora mikro, małych i średnich firm na wdrażanie innowacji oraz technologii informacyjno–komunikacyjnych – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
– wsparcie finansowe na podwyższanie kwalifikacji, samozatrudnienie, tworzenie stanowisk pracy – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
– możliwości wsparcia przedsiębiorców w ramach funduszy unijnych – Lokalny Punkt Informacyjny FE,
-możliwości wsparcia przedsiębiorców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Lokalna Grupa działania „Razem na Wyżyny”.

Termin spotkania: 17.02.2017 roku, godz. 10.00-13.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Filia w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 w sali nr 1.02 (sala Stowarzyszenia Księgowych) parter.

Poniżej zamieszczamy link na stronę internetową z informacją o spotkaniu oraz możliwością pobrania karty zgłoszenia i harmonogramu spotkania.

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wsparcie_unijne_czestochowa

Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać kartę zgłoszeniową zgłoszeniowej na adres e-mail: zgloszenia@scp-slask.pl.