Wspólne działania służb na autostradach

3568_policja_drogowka_kontrola_autokar_autobus

Śląscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami innych służb prowadzili działania pn. „ Bezpieczny majowy weekend”. Głównym celem działań było ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw i wykroczeń na gorącym uczynku. Wspólne działania służb były kolejnym etapem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.

Funkcjonariusze kontrolowali sposób poruszania się pojazdów, ich stan techniczny oraz przewożony ładunek. Policjanci sprawdzali także osoby pod kątem posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami oraz ważności i legalności ich dokumentów. Działania miały także na celu skuteczne przeciwdziałanie nielegalnej migracji, prowadzenie kontroli legalności pobytu cudzoziemców, a także zwalczanie przemytu narkotyków i towarów akcyzowych.