Wspólnota bł. Euzebiusza na Jasnej Górze

Na Jasnej Górze trwa zjazd Wspólnoty bł. Euzebiusza, w szczególnym 750. roku śmierci założyciela zakonu Paulinów. W dniach od 17 do 19 stycznia członkowie wspólnoty modlą się i biorą udział w katechezach oraz nabożeństwach. 

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_nowacki.mp3]

– tłumaczy paulin, o. Marek Nowacki, opiekun wspólnoty.

Głównym punktem sobotniej części spotkania była Msza św. w kaplicy Domu Pielgrzyma. W homilii o. Marek Nowacki zwrócił uwagę na intelekt, jako szczególnie ważny czynnik kształtujący głęboką wiarę i działania bł. Euzebiusza. Kaznodzieja podkreślił, że w dzisiejszych czasach potencjał intelektu zbyt często przyćmiewany jest innymi priorytetami:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/Dźwięk-2.mp3]

Szczególną troską modlitewną członkowie Wspólnoty otaczają sprawę powołań do Zakonu, i całe dzieło formacji zakonnej: młodych ludzi rozeznających powołanie, nowicjuszy, kleryków, braci juniorystów.

W program zjazdu wpisane zostały także niedzielne “zewnętrzne” obchody odpustu św. Pawła w bazylice jasnogórskiej.

Jakub Szewczyk