Wspomnienie sekretarki Bożego Miłosierdzia

Faustyna

W dniu dzisiejszym przypada liturgiczne wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, orędowniczki Bożego Miłosierdzia, które nabiera jeszcze głębszego znaczenia w celebrowanym Roku Miłosierdzia. Z tej okazji księża Pallotyni zapraszają do sanktuarium w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie, na uroczyste nabożeństwo i wspólną modlitwę o godzinie 15.00. Siostra Faustyna urodziła się 25 sierpnia 1905 roku w Głogowcu nieopodal Łodzi, w rolniczej rodzinie. Z uwagi na trudną sytuację materialną Helena, bo takie było imię nadane siostrze Faustynie na chrzcie św., przerwała edukację po ukończeniu zaledwie trzech klas szkoły podstawowej i podjęła pracę najpierw w domu, a później na służbie u zamożnych rodzin. Już od najmłodszych lat odczuwała pragnienie życia konsekrowanego, jednak rodzina nie chciała wyrazić na to zgody. Dopiero 1 sierpnia 1025 roku została oficjalnie przyjęta do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W zakonie przeżyła 13 lat. Zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie – Łagiewnikach.

MT

foto: www.dolina-milosierdzia.pl