Wyborcy zostali w domach. Wyniki referendum

10 05 2015 Zawiercie wybory

Wczorajsze (6.09) ogólnokrajowe referendum zostało zarządzone przez byłego Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. Wyborcy uzyskali możliwość wypowiedzenia się w trzech kwestiach: wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu (taki system elekcji funkcjonuje już w wyborach do Senatu), utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych oraz sposobu rozstrzygania wątpliwości w prawie podatkowym. Niewielu głosujących zdecydowało się na udział w plebiscycie.

W powiecie częstochowskim frekwencja wyniosła 7 proc. Najniższą odnotowano w Kruszynie, a najwyższą w Starczej (ponad 8 proc.). 81,05 proc. głosujących okazało się zwolennikami JOW-ów, 15,23 proc. opowiedziało się za zmianą zasad finansowania partii, a 94.70 proc. wyborców jest zdania, że wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika. Ostatnie pytanie było już nieaktualne w dniu referendum.

W powiecie zawierciańskim frekwencja wyniosłą 7,47 proc. Najmniej osób głosowało w Irządzach, najwięcej w Porębie (ponad 8,5 proc.). Zgodę na wprowadzenie JOW-ów wyraziło 81,62 proc. głosujących, na utrzymanie zasad finansowania partii 16,14 proc., na rozstrzyganie wątpliwości w prawie podatkowym 94,13 proc.

W powiecie myszkowskim frekwencja wyniosłą 6,7 proc. Najmniej osób głosowało w Niegowej, najwięcej w Poraju (ponad 8 proc.). Zgodę na wprowadzenie JOW-ów wyraziło 81,94 proc. głosujących, na utrzymanie zasad finansowania partii 14,13 proc., na rozstrzyganie wątpliwości w prawie podatkowym 94,97 proc.

W powiecie lublinieckim frekwencja wyniosłą 8,18 proc. Najmniej osób głosowało w Ciasnej, najwięcej w Lublińcu (prawie 10,5 proc.). W całym regionie właśnie mieszkańcy Lublińca najchętniej wzięli udział w referendum. Zgodę na wprowadzenie JOW-ów wyraziło 82,09 proc. głosujących, na utrzymanie zasad finansowania partii 15 proc., na rozstrzyganie wątpliwości w prawie podatkowym 91,96 proc.

W powiecie kłobuckim frekwencja wyniosłą 6,27 proc. Najmniej osób głosowało w Opatowie, najwięcej w Lipiach (prawie 7,5 proc.). Zgodę na wprowadzenie JOW-ów wyraziło 82,85 proc. głosujących, na utrzymanie zasad finansowania partii 15,04 proc., na rozstrzyganie wątpliwości w prawie podatkowym 94,30 proc.

Wczorajsze referendum nie ma znaczenia.

Ogólnokrajowy plebiscyt, aby skutkował zmianami w prawie, musi być ważny, wiążący i rozstrzygający. Ważny, czyli zgodny z prawem wedle decyzji Sądu Najwyższego (najprawdopodobniej zapadnie taka decyzja). Rozstrzygający, czyli za którąś z opcji musi się opowiedzieć większość głosujących (ten warunek został spełniony). Referendum musi być też wiążące, czyli uprawnieni do głosowania powinni oddać więcej niż połowę ważnych głosów. Inaczej mówiąc, frekwencja powinna wynosić więcej niż 50 proc.

Wyniki frekwencji z regionu nie odbiegają od średnich krajowych wyników. Frekwencja w nielicznych okręgach przekroczyła 10 proc.

Krzysztof Rygalik