Wybory – czy wiesz jak?

Już za niecałe dwa tygodnie, bo 13 października przeprowadzone będą wybory parlamentarne, w których zostanie wybranych 460 posłów oraz 100 senatorów do Senatu RP. Czynne prawo wyborczy przysługuje każdej osobie, która najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat i nie jest pozbawiona praw publicznych.

Do 30 września osoby z niepełnosprawnością mogły zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego. Jak tłumaczy Tomasz Doruchowski, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, nie oznacza to jednak straconych szans:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/1_DYREKTOR_02_10_2019.mp3]

Odrębny temat stanowią osoby przebywające w szpitalach, zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej oraz zakładach karnych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/2_DYREKTOR_02_10_2019.mp3]

Na terenie Częstochowy utworzonych jest dziewięć takich obwodów, w tym we wszystkich dużych szpitalach w mieście. Wśród osób wyrażających chęć głosowania są też i tacy, którzy nie mieszkają w miejscu swojego zameldowania. Ci, mogą skorzystać m.in. z tzw. profilu zaufanego, będącego coraz powszechniejszą formą kontaktu z administracją:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/3_DYREKTOR_02_10_2019-1.mp3]

Warto też przypomnieć, że każdy, kto chce głosować poza miejscem stałego zamieszkania, może do piątku, 11 października pobrać w swoim urzędzie zaświadczenie o prawie do głosowania i na jego podstawie udać się do dowolnego lokalu wyborczego w kraju.

BNO