Wybory samorządowe 2014

urna

16 listopada 2014 roku jest dniem wyborów samorządowych. W Polsce odbywają się one co cztery lata.
We wszystkich gminach niebędących miastami na prawach powiatu radnych wybiera się według ordynacji większościowej, co jest nowością, bo poprzednio dotyczyło to tylko gmin mających do 20 tysięcy mieszkańców. Natomiast w miastach na prawach powiatu oraz w powiatach i województwach głosuje się wedle systemu proporcjonalnego metodą d’Hondta, która preferuje duże ugrupowania. System ten ma wady, ale pozwala nieznanym szerzej kandydatom pokazać się wyborcom, bo duże partie oszczędzają fundusze na ogólnopolskie kampanie wyborcze.
W Częstochowie uprawnionych do głosowania jest blisko 190 tysięcy osób. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie podała informację, że na godz. 17.30 frekwencja w Częstochowie wyniosła 33,04 procent.
Dotychczas nie odnotowano żadnych incydentów. Zdarzały się jednak przypadki przepełnienia urn wyborczych oraz braku osób na liście uprawnionych do głosowania.