Wybory samorządowe 2018: Co się zmieniło?

Do wyborów samorządowych zostało niewiele ponad dwa miesiące. Nowelizacja Kodeksu wyborczego wprowadziła zmiany w zasadach kandydowania na wójta, burmistrza i prezydenta miasta podczas wyborów samorządowych. Modyfikacje objęły też kampanię wyborczą i głosowanie. Mówi Tomasz Doruchowski z częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/wybory-samorzadowe-2018.mp3]

Styczniowa nowelizacja Kodeksu wyborczego wprowadziła również dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Osoby, które w danej gminie zostały uprzednio dwukrotnie wybrane na to stanowisko, nie będą miały prawa wybieralności w tej gminie w kolejnych wyborach. Zakaz ten będzie stosowany od najbliższych wyborów, zatem jego pełne zastosowanie nastąpi dopiero w 2028 r.,

Zniesiono także możliwość przeprowadzania głosowania w ciągu dwóch dni. Ograniczono też możliwość głosowania korespondencyjnego. Niedopuszczalne będzie również jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego sejmiku województwa i na wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta.

PNP