Wybrałem nie tyle hasło co zadanie – Abp Wacław Depo w 9 rocznicę święceń biskupich

webKościół częstochowski 9 września o godz. 18 złączył się w modlitwie dziękczynnej w 9 rocznicę święceń biskupich swojego pasterza – Arcybiskupa Metropolity częstochowskiego Wacława Depo. W Archikatedrze p.w. Świętej Rodziny licznie zgromadzili się kapłani, siostry zakonne i wierni. Arcybiskup świętujący rocznicę przewodniczył Mszy świętej. Wraz z nim przy eucharystycznym stole stanęli: Arcybiskup Senior Stanisław Nowak oraz Biskup Antoni Długosz. Nie zabrakło kapłanów, m.in.: ks. Mariusza Trojanowskiego – sekretarza Arcybiskupa, ks. Jana Bieleckiego – rektora Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, ks. Mariana Dudy – dyrektora Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie czy ks. Jan Niziołka – proboszcza parafii katedralnej.

Na początku eucharystycznego zgromadzenia Arcybiskup Wacław Depo przywołał ten wybór, który z woli Bożej padł na niego, 9 lat temu: Za świętym Janem Pawłem II z Jego programowej Encykliki wybrałem nie tyle hasło ile zadanie. Ad Christum Redemptorem hominis – ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka. Ta droga dokonuje się nie inaczej, jak przez Maryję. Zawierzyć Bogu na jej wzór. Na wszystkich drogach posługi mam prawo oczekiwać łaski i wypraszać łaskę wierności Bogu do końca. Dlatego dziękuje razem z Wami za dar włączenia mnie do kolegium apostołów i jestem dzisiaj z wami i dla was, abym mógł wam służyć do końca. 

Homilię wygłosił Biskup Antoni Długosz. Zwracał w niej uwagę przede wszystkim na Ewangelię, która jest alternatywą albo – albo. Ludzie skromni, uczciwi, cierpliwi i wierni. Ci są przez Chrystusa błogosławieni. Takim przyrzeka on rekompensatę w skarbach Królestwa Bożego. Ci zaś, którzy takimi nie mają być ochoty skazani są na biada. Biada im samym i ich otoczeniu. Dlatego nie ma dla nas innej możliwości. Albo bądźmy błogosławieni, albo biada nam. Nie istnieje żaden wybór pośredni. Przyjąć te błogosławieństwa to przyjąć serio krzyż Chrystusa. – akcentował biskup Długosz. W homilii był także moment na przywołanie sylwetki Arcybiskupa Metropolity Wacława: Ewangelia wymaga wielkiej odwagi. Tej odwagi uczy nas swą postawą nasz ksiądz Arcybiskup Metropolita. Z wielką umiejętnością łączy on obronę zasad wiary i moralności z miłością do każdego człowieka i kulturą życia społecznego. Jest bowiem wierny swemu zawołaniu biskupiemu. Dlatego w centrum dzisiejszej uroczystości, 9 rocznicy konsekracji biskupiej, jest Chrystus, nasz Zbawiciel, jedyny i wieczny kapłan, odkupiciel człowieka. 

Nie zabrakło oprócz serdecznych słów i pamięci także modlitwy za Arcybiskupa. Trzecie wezwanie modlitwy powszechnej odnosiło się właśnie do jego osoby: Módlmy się za naszego Arcybiskupa Metropolitę Wacława, świętującego dziś (9 września) dziewiątą rocznicę swych święceń biskupich, niech otaczany opieką Maryi Dziewicy – Matki i Królowej z Jasnej Góry, z żywą wiarą i troskliwą miłością prowadzi częstochowski Kościół do Chrystusa, Odkupiciela człowieka.  

Na zakończenie Eucharystii w imieniu wszystkich zebranych biskup Antoni Długosz złożył życzenia Arcybiskupowi Wacławowi. Przypominał: Każdy z nas z zadumą przezywa kolejne rocznice swoich urodzin, rocznice związane z życiowym powołaniem. One bowiem określają stan naszego ducha, stan realizacji zamierzeń czy zadań jakie stawia przed nami Boża opatrzność. Biskup Długosz przypomniał także tekst modlitwy, jaką biskup wypowiada po konsekracji na biskupa: Przed 9 laty modliłeś się Arcypasterzu zdumiony tym co Cię spotkało: Panie Jezu Chryste, Ty jesteś Panem i Odkupicielem każdego bez wyjątku człowieka, z bogactwa Twego serca jako jedynego i wiecznego kapłana chcę czerpać siły, aby jako biskup, będąc w pełni synem Kościoła, stawać się ojcem dla współbraci kapłanów, dla osób życia konsekrowanego, kleryków – kapłanów jutra, jak również dla dzieci i młodzieży, rodzin, wszystkich stanów,  ruchów kościelnych, zwłaszcza osób chorych i starszych, dla wszystkich braci i sióstr w wierze. Wypowiadają te słowa oddania się Bogu i ludziom, wytyczyłeś sobie ścieżki swoich działań. One przez minione 9 lat wiodły Cię do tych miejsc i osób, które potrzebowały twego ojcowskiego wsparcia i miłości. Życzę Ci nasz Ojcze, abyś zawsze w zdrowiu i radości realizował swoje zadania wsparte Bożą pomocą. 

Arcybiskup Wacław Depo na koniec spotkania eucharystycznego zaprosił wszystkich zebranych na sobotnie uroczystości do Praszki. Wyraził pragnienie spotkania się z racji imienin Arcybiskupa Seniora Stanisława,  a także podziękował Bogu za dar przypadających z końcem września, swoich urodzin i imienin.

O oprawę muzyczną Mszy świętej zatroszczyła się schola Basilica Cantans, a o oprawę liturgiczną klerycy Wyższego Seminarium Duchownego. Na Eucharystii obecni byli także alumni Niższego Seminarium Duchownego.

Po zakończonej Mszy świętej wszyscy kapłani i wierni udali się na aulę przy parafii archikatedralnej, aby złożyć życzenia i świętować z Arcybiskupem jego rocznicę święceń biskupich.

tekst Angelika Sitek

foto Aleksandra Mieczyńska