Wybrano nowego rektora Politechniki Częstochowskiej

n.sczygiol prof

Od 1 września 2016 roku  prof. dr hab. Norbert Szczygiol pełnić będzie funkcję rektora Politechniki Częstochowskiej. Dziś (28 kwietnia) odbyły się wybory, w których został wybrany rektor elekt.  Prof. Norbert Sczygiol urodził się w 1955 r. w Dobrodzieniu. W 1975 roku rozpoczął studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej, które ukończył w 1980 r. jako mgr inż. hutnik (specjalność odlewnictwo). Od 1 czerwca 1980 r. do 30 września 2002 r. pracował w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. W 1990 r. na Wydziale Budowy Maszyn obronił pracę doktorską pt. „Krzepnięcie i pękanie odlewów o strukturze ziaren równoosiowych”, a w 2000 r. na tym samym wydziale – pracę habilitacyjną w dyscyplinie mechanika pt. „Modelowanie numeryczne zjawisk termomechanicznych w krzepnącym odlewie i formie odlewniczej” Od 1 maja 2001 r. do 31 sierpnia 2002 r. był kierownikiem Zakładu Metod Numerycznych i Zastosowań Informatyki w IMiPKM. Od 1 października 2002 r. , tj. od chwili utworzenia Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, do 30 września 2007 r. był zastępcą dyrektora w tym instytucie, a od 1 października 2002 r. do 31 grudnia 2005 r. kierownikiem Zakładu Informatyki Stosowanej i Inżynierii Oprogramowania. Od 1 lipca 2001 r. pracował na stanowisku profesora Politechniki Częstochowskiej. 12 stycznia 2012 r. otrzymał nominację profesorską. W latach 2002-2008 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Od 2008 r. jest dziekanem tego wydziału. Specjalnościami naukowymi prof.  Sczygiola są m.in.: informatyka stosowana, inżynieria oprogramowania, metody numeryczne oraz modelowanie i symulacje komputerowe. Za działalność naukową oraz organizacyjną prof. Sczygiol został wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (1989 r.), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (za pracę habilitacyjną, 2002 r.) oraz wielokrotnie Nagrodą Rektora Politechniki Częstochowskiej.

info i foto: materiały prasowe