Wybrano nowy Zarząd Powiatu

DSC_0893

Najważniejszymi punktami wczorajszego, drugiego posiedzenia I sesji Rady Powiatu były wybory starosty częstochowskiego, wicestarosty i członków Zarządu Powiatu. Zaproponowana przez przewodniczącego Rady Andrzeja Kubata kandydatura Andrzeja Kwapisza na stanowisko starosty częstochowskiego została przyjęta jednogłośnie – uzyskał 24 głosy poparcia, czyli od wszystkich obecnych na sesji radnych. Taki sam wynik uzyskał Henryk Kasiura, którego starosta Kwapisz wskazał na swego zastępcę. Nowy wicestarosta zajmować się będzie szeroko pojętą pomocą społeczną i zagadnieniami z zakresu rynku pracy oraz nadzorem nad funkcjonowaniem placówki zamiejscowej w Koniecpolu.
Radni dokonali dziś także wyboru trzech członków Zarządu Powiatu – dwóch etatowych i jednego nieetatowego. Etatowymi członkami Zarządu zostali: Jan Miarzyński, który podobnie jak w minionej kadencji zajmować się będzie oświatą, zdrowiem i promocją powiatu oraz były wójt gminy Mykanów Krzysztof Smela, który w zakresie swoich obowiązków będzie miał nadzór nad inwestycjami drogowymi, pozyskiwaniem środków unijnych na lata 2014 – 2020 o raz nad organizacją publicznego transportu zbiorowego. Funkcję nieetatowego członka Zarządu Powiatu radni powierzyli Grzegorzowi Dynerowi – przedsiębiorcy z gminy Konopiska, który mandat radnego powiatowego uzyskał jako członek PSL kandydujący z listy tego ugrupowania.
Kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 18 grudnia br. Wtedy też zostaną powołane  stałe komisje Rady Powiatu oraz ustalone ich składy osobowe.