Wyczyszczą kolejne skałki

2014-04-odlesianie-skaly-04

Związek Gmin Jurajskich w dniach 8-9 listopada będzie realizował trzecią edycję projektu Czyste Skały.

Projekt polega na usuwaniu z jurajskich skał niepożądanego graffiti (zabrudzeń), a wykonywane to jest nieinwazyjną metodą piaskowania.

Do tegorocznej edycji wytypowano następujące rejony i skały:

– Dolina Będkowska masyw Wielkiej Turni (gmina Wielka Wieś)

– Skała Triasowa w Bolęcinie (gmina Trzebinia)

– Ostańce skalne w centrum Kroczyc

– Okiennik Wielki w Piasecznie (gmina Kroczyce)

 8 listopada od godziny 9.00 będzie prowadzona akcja w Dolinie Będkowskiej, a ok godziny 12-13 czyszczenia doczeka się Skała Triasowa w Bolęcinie. 9 listopada od godziny 9.00 czyszczona będzie skała w centrum Kroczyc, następnie ok 12.00 wykonawcy akcji znajdą się na na Okienniku Wielkim.

Źródło: Związek Gmin Jurajskich