Wydobyć nieznane informacje o Jurze

fetnolodzy

Na terenie gmin Olsztyn i Mstów trwają prace związane z projektem „Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej”. Projekt ten realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obejmie w sumie 5 gmin i potrwa do 2019 roku. Naszymi gośćmi są: dr Olgierd Ławrynowicz, kierownik projektu, dr. Aleksandra Krupała – Wawrynowicz, etnolog oraz Justyna Bandji, studentka etnologii.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/04/etnolodzy.mp3]