Wyłoniono zwycięskie projekty konkursu „Małe Granty MDK”

MDK Radomsko 2 www

Znamy wyniki konkursu „Małe Granty MDK”, organizowanego przez Miejski Dom Kultury w Radomsku. Po analizie formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków oraz po odbyciu rozmów z beneficjentami, Komisja Konkursowa wyłoniła do realizacji następujące projekty:

1. „Czytam, bo tak”
2. „Kabaretowe Radomsko”
3. „cultura-radomsko.pl”
4. Warsztaty wokalne „Śpiewać każdy może”
5. „Nagranie teledysku do piosenki Nasze Radomsko”
6. Integracyjne warsztaty artystyczne „Bądźmy razem”

Przypomnijmy, konkurs „Małe Granty MDK” wspiera autorskie projekty kulturalne w zakresie:
1. Upowszechniania kultury poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki – wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych, w szczególności spektakli, konkursów, przeglądów, spotkań, warsztatów, wystaw oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej.
2. Edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, w szczególności promocji dokonań artystycznych – wspieranie realizacji przedsięwzięć i programów edukacyjnych, dotyczących wszystkich dziedzin działalności kulturalnej.
3. Wspierania artystycznej twórczości amatorskiej – wspieranie osób i grup działających w rożnych dziedzinach obszaru kultury.
4. Podtrzymywania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej – wspieranie realizacji wystaw, koncertów oraz innych przedsięwzięć, służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5. Wykorzystania przestrzeni miejskiej dla sztuki – wspieranie działań budujących i projektujących nowe aktywne relacje z odbiorcą sztuki w szczególności zmierzających do zmiany przestrzeni miasta.
6. Wymiany dorobku, informacji, umiejętności i doświadczeń z zakresu kultury – wspieranie wydawnictw książkowych i publikacji, spotkań autorskich i warsztatów.

O dotacje w łącznej kwocie 15 tys. zł mogli ubiegać się uczniowie radomszczańskich szkół gimnazjalnych i szkół średnich. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 3.000 zł.