Wyrok za zanieczyszczenia środowiska

Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał wyrok w sprawie przeciwko prezesowi zarządu i prokurentowi spółki, dotyczący zanieczyszczenia środowiska poprzez użytkowanie myjni cystern kolejowych. W zawiadomieniu skierowanym do prokuratury stwierdzono, że firma prowadząca myjnię cystern kolejowych w Częstochowie przy ul. Mochnackiego, działa bez wymaganych zezwoleń na emisję gazów i pyłów oraz wytwarzanie odpadów. O szczegółach sprawy mówi Tomasz Ozimek z częstochowskiej prokuratury okręgowej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/wyrok-za-zanieszczyszenie-1.mp3]

Wyrokiem z dnia 29 października tego roku  Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał prezesa zarządu i prokurenta spółki na  karę 10 tys. zł. grzywny.
Wymierzone przez sąd kary są zgodne z wnioskami, jakie w tej sprawie prokurator złożył w mowie końcowej. Oskarżeni w tej sprawie nie byli przeszłości karani.

PNP