Wystawa Tajemnice Grodziska Gąszczyk

W sali wystawowej Biblioteki Głównej UJD w samo południe (4 grudnia) miała miejsce prezentacja wystawy TAJEMNICE GRODZISKA GĄSZCZYK. Organizatorem wystawy jest Muzeum Częstochowskie i Biblioteka Główna Uniwersytety Humanistyczno-Przyrodniczego. Mówi Marek Makowski z UJD.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/12/wystawa-gaszczyk.mp3]

Grodzisko „Gąszczyk” w Mstowie-Podlesiu zlokalizowane jest na Wyżynie Częstochowskiej, na wzgórzu znajdującym się nad przełomowym odcinkiem rzeki Warty, na jej prawym brzegu, tuż obok wschodniej granicy miasta Częstochowy, w sąsiedztwie sanktuarium Św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce.
Skalno-wyżynne grodzisko zajmuje powierzchnię ok. 0,98 hektara, posiada kształt owalny zbliżony do nieregularnego czworokąta, otoczone jest wałem kamienno-ziemnym. Przy jego budowie wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu. Północną i zachodnią część pierścienia wału wzniesiono nad stromym zboczem. Od strony łatwo dostępnej tj. od wschodu znajduje się podwójny wał i sucha fosa.
Grodzisko w Mstowie-Podlesiu jest dwukulturowe. Stwiezrdzono tam istnienie pozostałości po osadzie pradziejowej – związanej z ludnością kultury łużyckiej, datowanej na 800-550 p.n.e. oraz po grodzisku wczesnośredniowiecznym z IX-X w.

Wystawę można oglądać do 2 stycznia 2019r.