Wyższe Seminarium Duchowne zaprasza na wieczór poetycki

Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie | Fot. Radio Fiat

W sobotę 18 czerwca o godz. 15:30 w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie odbędzie się wieczór autorski częstochowskiego poety Tadeusza Luterka. Tematem przewodnim spotkania będzie hasło „O urodzajach duszy”.

Warstwa liryczna będzie nawiązywać do relacji duszy ze Stwórcą. Do udziału w wydarzeniu zachęca ks. dr Kamil Zadrożny, dyrektor seminaryjnej Biblioteki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/06/1_wieczor_poetycki_zadrozny_07_06.mp3]

Jak podkreśla Tadeusz Luterek, zaproszenie do Biblioteki seminaryjnej przyjął z wielką radością:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/06/2_wieczor_poetycki_luterek_07_06.mp3]

Spotkanie autorskie będzie też świetną okazją do ciekawej rozmowy na temat pisania wierszy i poezji religijnej. Wydarzenie poprowadzi ks. Mariusz Frukacz, redaktor naczelny częstochowskiego wydania Katolickiego Tygodnika Niedziela. Poezję Tadeusza Luterka recytować będą Anna Kulej-Stacherczyk i Barbara Kawka, natomiast o oprawę muzyczną zadba Zdzisław Sierpiński.