Wzrost waloryzacji składek ZUS

Ponad 200 mld zł przybyło klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ich kontach i subkontach w wyniku czerwcowej waloryzacji składek.

Tegoroczna waloryzacja składek na poziomie 9,2 proc. na koncie i 5,01% na subkoncie daje wzrost naszego kapitału emerytalnego na poziomie nienotowanym dziś na żadnej lokacie! Są klienci, którzy na waloryzacji zyskali ponad 100 tys. złotych.

Szczegóły przedstawia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik ZUS w województwie śląskim:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/1_BEATA_KOPCZYNSKA_17_06_2019.mp3]

I tak mężczyzna urodzony w 1959 r., który na swoim koncie w ZUS uzbierał wraz z kapitałem początkowym ponad 1 mln zł, zyskał na czerwcowej waloryzacji blisko 108 tys. zł. Inny, urodzony w 1960 r., dzięki waloryzacji podniósł stan swojego konta w ZUS o ponad 103 tys. zł.

źródło: ZUS