XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli WDŻ

Urszula Bauer, Przemysław Czarnek, Elżbieta Doroszuk, WOM, 19.04.2021/fot. Radio Fiat

Rola nauczycieli w promowaniu wartości rodzinnych, właściwa współpraca pedagogów z rodzicami i dyrekcją szkoły czy różnice między wychowaniem do życia w rodzinie, a edukacją seksualną prowadzoną według standardów WHO to jedne z wielu kwestii poruszonych w czasie XI Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli WDŻ. Spotkanie on-line odbyło się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami program nauczania WDŻ w polskich szkołach obejmuje 14 godz. w semestrze. Jak zaznacza Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek – w rozporządzeniu o Kierunkach Polityki Oświatowej Państwa Wychowanie do Życia w Rodzinie będzie kierunkiem priorytetowym w roku szkolnym 2021/2022.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/1_30_Czarnek_19_04_2021.mp3]

Warto zaznaczyć, że minister edukacji i nauki podkreślił wartość nauczania dotyczącego podstawy programowej kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli WDŻ. Podstawa programowa samego przedmiotu nie ulega zmianie i nie toczą się w tej sprawie żadne dyskusje. W gronie osób zaproszonych do udziału w kongresie była również Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/2_30_Bauer_19_04_2021.mp3]

W tegorocznym kongresie wzięło udział ok. 500 nauczycieli z całej Polski. Z powodu pandemii koronawirusa spotkanie odbyło się w formie zdalnej, a do siedziby Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie przyjechało jedynie skromne grono kadry pedagogicznej.

ABK