XI Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

We wtorek, 23 stycznia w Szkole Podstawowej nr 41 przy ul. Okólnej 31 w Częstochowie odbył się kolejny, tym razem XI Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej . Mówi dyrektorka placówki Joanna Woźniak:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/1powiatowy-konkurs-poezji-patriotycznej_wozniak_23_01_18.mp3]

Joanna Woźniak wskazała także na rolę i znaczenie historii w kreowaniu postaw młodych ludzi, a także kryteria jakimi  kierują się uczniowie, dobierając prezentowane treści:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/2-powiatowy-konkurs-poezji-patriotycznej_wozniak_23_02_18.mp3]

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większą popularnością. Głównymi jego celami są: kształtowanie postawy patriotycznej, propagowanie piękna poezji polskiej, kształcenie umiejętności interpretacji dzieła literackiego i muzycznego, a także upowszechnianie kultury i języka. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z powiatu z powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.

PN