XIV Wojewódzki Konkurs „Prawda i kłamstwo o Katyniu”

Zbrodnia Katyńska jest jedną z najboleśniejszych kart polskiej historii, którą przez lata komunistycznego zniewolenia próbowano wymazać z pamięci polskiego narodu. Zbrodnia dokonana na blisko 22 tysiącach polskich jeńców na zawsze jednak pozostanie niezabliźnioną raną, a naszym wspólnym zadaniem jest to, by prawda o Ofiarach i oprawcach nie została przemilczana.

Dlatego już po raz czternasty Europoseł Jadwiga Wiśniewska organizuje Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „Prawda i kłamstwo o Katyniu”, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. VI, VII i VIII) oraz szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego. Owocem dotychczasowych edycji Konkursu jest 2 915 prac, napisanych przez poszukujących i pragnących prawdy młodych ludzi.

Konkurs stwarza młodym ludziom szansę na debiut literacki, bowiem najlepsze prace są publikowane w pokonkursowych tomikach, których promocja połączona jest z organizowanymi co roku przez Europoseł Wiśniewską Zaduszkami Katyńskimi. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach zostaną nagrodzeni wyjazdami studyjnymi do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a finaliści otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zaproszenie do Brukseli otrzymają także nauczyciele, opiekunowie zwycięskich prac.

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają także pamiątkowe dyplomy. Nagrodę specjalną otrzyma szkoła, z której napłynie największa liczba zgłoszeń. Patronat naukowy nad Konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach. Konkurs znajduje się także w wykazie Konkursów zamieszczonym na stronie internetowej Śląskiego Kuratorium Oświaty.

Prace należy przesyłać do 31 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Biura Poselskiego Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej w Częstochowie:
Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej
Al. Najświętszej Maryi Panny 24/11, 42-200 Częstochowa

Źródło: jadwigawisniewska.pl