XXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Finaliści etapu diecezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej zgromadzili się dzisiaj na Jasnej Górze.

To już dwudziesta trzecia edycja konkursu organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, który ma celu szerzenie wśród młodych ludzi Słowa Bożego. Spotkanie rozpoczęła Msza św. w Kaplicy Matki Bożej, której przewodniczył biskup senior Antoni Długosz. Po Eucharystii uczestnicy udali się do Sali Papieskiej, w której nastąpiło uroczyste powitanie. Jak mówi Izabela Tyras, przewodnicząca oddziału Civitas Christiana w Częstochowie, konkurs od lat cieszy się dużym zainteresowaniem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/1_IZABELA_TYRAS_25_04_2019.mp3]

Zakres tematyczny konkursu obejmuje Księgę Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć. Jak przyznaje Izabela Tyras, etap ten nie należy do najłatwiejszych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/2_IZABELA_TYRAS_25_04_2019.mp3]

Jednak najważniejsze jest przygotowanie się, niezależnie od tematu. Potwierdza to jeden z katechetów Marcin Gonera, którego uczniowie już kilkakrotnie zdobywali najwyższe miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/3_MARCIN_GONERA_25_04_2019.mp3]

Finał ogólnopolskiego konkursu odbędzie się 10-11 czerwca w Niepokalanowie. W tych dniach nastąpi nie tylko wyłonienie najlepszych uczestników biblijnych zmagań, ale będzie to również czas wydarzeń modlitewno-formacyjnych i artystycznych.

AK