XXIII Regionalny Konkurs na Palmę, Pisankę i Marzannę

Jeszcze tylko do 24 marca można zgłaszać swoje prace do udziału w XXIII Regionalnym Konkursie na Palmę, Pisankę i Marzannę organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie i Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej. Celem konkursu jest między innymi kultywowanie tradycji związanych z okresem wielkanocnym, poszerzanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zwyczajów i obyczajów wiosennych i wielkanocnych oraz propagowanie idei samodzielnego wykonywania rekwizytów obrzędowych wymienionych w tytule konkursu.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs ma formułę otwartą.
Konkurs skierowany jest do następujących grup wiekowych:
1. Przedszkolaki
2. Szkoły podstawowe – klasy I – III
3. Szkoły podstawowe – klasy IV – VI
4. Gimnazjaliści i szkoły średnie
5. Dorośli
Prace powinny być wykonane własnoręcznie przy użyciu tradycyjnych technik i materiałów. Autorzy powinni inspirować się tradycjami rodzinnymi oraz regionalnymi, w których wyrastali.
Prace mające wielu autorów nie będą oceniane.
Prace nie spełniające tytułowych kryteriów (nie będące palma, pisanką, marzanną) nie będą oceniane.
Każda z prac powinna być opatrzona metryczką z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu oraz wiekiem autora.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i udziału w nim znaleźć można na stronach internetowych Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej.

ZD