XXIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy – komentarz Pawła Rukszy

    SeSesja Rady Miasta Częstochowy fot. czestochowa.sesja.pl

W czwartkowe południe 21 maja częstochowscy radni spotkali się podczas sesji absolutoryjnej. To jedna z najważniejszych sesji w roku. Podczas niej podejmowane są tematy dotyczące sprawozdań na temat stanu miasta. Wynikiem następującej później dyskusji jest głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta miasta. Dalej rozpatrywane jest sprawozdanie finansowe za miniony rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Dwa sprawozdania kończą się podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium prezydentowi.

Jak zaznaczył Paweł Ruksza, wczorajsza debata na temat sprawozdań była niezwykle burzliwa i ciekawa. Treść wystąpień Krzysztofa Matyjaszczyka opisał on jako propagandę sukcesu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/05/1_PawełRuksza.mp3]

Według Pawła Rukszy prezydent Częstochowy obarczał rząd winami za niepowodzenia Częstochowy w wielu dziedzinach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/05/2_PawełRuksza.mp3]

Ostatecznie Rada Miasta udzieliła prezydentowi wotum zaufania i absolutorium:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/05/3_PawełRuksza.mp3]

Była to pierwsza sesja Rady Miasta Częstochowy odkąd zdjęto większość obostrzeń na terenie naszego kraju.