XXV Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian

W dniach 6-7 lipca na Jasnej Górze odbył się XXV Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian. Głównym organizatorem wydarzenia jest Światowy Kongres Kresowian. Honorowy patronat objął Marszałek Woj. Śląskiego.

Pielgrzymka i zjazd Kresowian rozpoczęła się w sobotę 6 lipca o godzinie 17:00 koncertem, „Razem jak w rodzinie – Kresy śpiewają dla Rodaków” w Auli św. Jana Pawła II na Jasnej Górze.

Główna część wydarzenia miała miejsce w niedzielę 7 lipca. Rozpoczęła ją Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, za poległych, pomordowanych i wypędzonych Kresowian, podczas której homilię wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/1kresowianie_ks_tadeusz_isakowicz_zaleski_07_07_19.mp3]

Po Mszy św., wyruszył Marsz Pokoleń Kresowian pod figurę Matki Bożej na plac przed szczytem. Tam odbył się apel poległych, a ze zniczy został ułożony Krzyż Pamięci, poświęcony ofiarom OUN-UPA i Waffen-SS Galizien. Część oficjalna – Otwarte Forum Kresowe, miała miejsce w Sali Papieskiej. Mówi rzecznik Światowego Kongresu Kresowian i redaktor Lwowskiej Fali Polskiego Radia Katowice, Danuta Skalska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/2kresowianie_danuta_skalska_07_07_19.mp3]

Po „ Światełku Pamięci” – chwili wspomnień o ludziach Kresów oraz wyświetleniu fragmentu filmu „Kresowianie na Jasnej Górze 2006”, na scenie wystąpił zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Dariusz Gwizdała, który odczytał list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/3kresowianie_dariusz_gwizdala_07_07_19.mp3]

Prezes Światowego Kongresu Kresowian, Jan Skalski, podkreślił, że co roku podczas Kongresów wybrzmiewa sprawa budowy Centralnego Muzeum Kresów oraz Muzeum Wojny na Westerplatte:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/4kresowianie_jan_skalski_07_07_19.mp3]

Podczas forum wręczono także nagrody Światowego Kongresu Kresowian i Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich II RP. Wśród nagrodzonych znalazł się poseł Sylwester Chruszcz:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/5kresowianie_sylwester_chruszcz_07_07_19.mp3]

Zjazd i pielgrzymka zakończyły się koncertem „Kresy-Pamięć-Wiara”. Tegoroczne spotkanie zgromadziło około tysiąca osób.

KF