XXV zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

Jednym z najważniejszych tematów, jakie poruszane były w trakcie dzisiejszej sesji Rady Miasta była kwestia zaciągnięcia kolejnego kredytu inwestycyjnego przez miasto. Głosowaniem radnych PO i SLD podjęto taką uchwałę, obciążając nasze miasto kolejną pożyczką.

Radni dyskutowali również o problematycznej kwestii, jaką jest powstanie instalacji do produkcji paliw alternatywnych przy ulicy Dojazdowej 20. O szczegółach mówi Piotr Wrona, radny Prawa i Sprawiedliwości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/1_sesja_miasta_wrona_27_02.mp3]

Wniosek złożony przez radnych Prawa i Sprawiedliwości został przyjęty. Odpowiedni plan zagospodarowania przestrzennego spowoduje, że mieszkańcy okolicy będą pewni, że przy ich domostwach nie powstanie instalacja do produkcji paliw alternatywnych. Kolejnym ważnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy. W tej sprawie wypowiedział się Paweł Ruksza, radny Prawa i Sprawiedliwości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/2_sesja_miasta_ruksza_27_02.mp3]

Na Sesji Rady Miasta został poruszony także temat, który budzi kontrowersje już od kilku tygodni, a mianowicie zmiana herbu miasta Częstochowa. Paweł Ruksza uważa, że zmiana herbu jest niepotrzebna:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/3_sesja_miasta_ruksza_27_02.mp3]

Informacja, która dotarła w dzisiejszym dniu w trakcie trwania Sesji to, to że Komisja Kultury i Promocji wyraziła negatywną opinię na temat uchwały dotyczącej zmiany herbu Miasta Częstochowy. Jednak radni PO i SLD zadecydowali inaczej i herb zostanie zmieniony. Pozostaję pytanie czy trzeba będzie brać kolejny kredyt na taką zmianę ?

MST