Z miłości do Ojczyzny – 74. rocznica śmierci Wojciecha Omyły

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego stała się okazją do upamiętnienia ofiar i bohaterów tego historycznego wydarzenia. W Częstochowie uczczona została także pamięć powstańca – Wojciecha Omyły. W niedzielę (5 sierpnia) w Archikatedrze św. Rodziny w Częstochowie odprawiono Mszę Świętą za duszę „Wojtka”. Wojciech Omyła, żołnierz Harcerskiego Batalionu Zośka zginął 8 sierpnia 1944 roku walcząc w Powstaniu Warszawskim.
We Mszy Świętej w Archikatedrze Częstochowskiej p.w. Świętej Rodziny uczestniczyli przedstawiciele jego rodziny, „Solidarności”, harcerzy i innych środowisk patriotycznych oraz parlamentarzyści PiS: posłowie Lidia Burzyńska i Szymon Giżyński oraz senator Artur Warzocha. Pod tablicą upamiętniającą BOHATERA złożono kwiaty.
Wojciech Omyła urodził się 6 stycznia 1924 r. w Warszawie w Kościuszkowskim Obozie Saperów na Powązkach. Od 21 marca 1934 r. należał do 68 Męskiej Modlińskiej Drużyny im. Tadeusza Kościuszki. Z racji pełnienia służby wojskowej przez ojca w Centrum Wyszkolenia Saperów, dzieciństwo i okres szkolny spędził w Modlinie. Od połowy września 1939 r. przebywał w Kowlu, stamtąd dostał się do Warszawy, a następnie wraz z rodziną znalazł się w Częstochowie. 7 lutego 1943 r. został zaprzysiężony w Chorągwi Warszawskiej Szarych Szeregów, wprowadzony przez swojego przyjaciela Tadeusza Milewskiego. Ciężka choroba ojca zmusiła go do podjęcia pracy przy rozładunku wagonów. Utrzymywał matkę i młodszego brata. Nie stracił kontaktów z Warszawą. Bracia Milewscy wprowadzili go do Szarych Szeregów Chorągwi Warszawskiej. Po śmierci ojca w maju 1943 r. podjął pracę w jednej z częstochowskich fabryk, gdzie miał możliwość dokonywania prób materiałów mogących służyć do produkcji amunicji. 29 lipca 1944 r. pozostawił matkę z bratem, wyjeżdżając do Warszawy. Walczył m. in. o zdobycie obozu „Gęsiówka”. Zginął 8 sierpnia 1944 r. na terenie cmentarza ewangelickiego na Woli. Wojciech Omyła jest pochowany w kwaterze powstańców na warszawskich Powązkach. Na rodzinnym grobie Omyłów w Częstochowie znajduje się poświęcona mu pamiątkowa inskrypcja.

PNP

fot: Krzysztof Świertok