Z opłatkiem i bożonarodzeniowym przesłaniem w Liceum Katolickim

Wspólne łamanie się opłatkiem, jasełka, i śpiewanie kolęd – to wszystko towarzyszyło wieczerzy wigilijnej, w której wspólnie uczestniczyli wraz ze swoimi opiekunami uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Spotkanie zaczęło się od wspólnej Eucharystii, którą odprawił i homilię wygłosił metropolita częstochowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/12/1-liceum-katolickie.mp3]

W homilii metropolita częstochowski apelował do licznie zgromadzonym nauczycieli i uczniów o konieczności pięlęgnowania wiary

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/12/2-liceum-katolickie.mp3]

Głównym celem szkoły jest pomoc młodemu człowiekowi we wszechstronnym rozwoju jego osobowości z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i predyspozycji psychofizycznych, aby mógł on odnaleźć swoje miejsce w zmieniającej się rzeczywistości i dokonywać mądrych wyborów w różnych sytuacjach życiowych. O planach na najbliższy czas opowiedział nam dyrektor placówki Grzegorz Nawrocki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/12/3-liceum-katolickie.mp3]

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie powstało w 1990 roku z inicjatywy katolików świeckich. Była to jedna z pierwszych, niepublicznych szkół w Polsce, powołanych po przemianach ustrojowych 1989 roku. Na fundamencie liceum, w 2004 roku założono publiczne Katolickie Gimnazjum. Obie szkoły tworzą jeden organizm i wzajemnie uzupełniają się.

Instytucją kierującą szkołami jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, które prowadzi ponad sto szkół i przedszkoli w całej Polsce. W 2000 roku zostało uhonorowane nagrodą Prezesa Rady Ministrów „Pro Publico Bono”. Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.

PNP

Piotr Nicpoń