Z opłatkiem i bożonarodzeniowym przesłaniem w Niższym Seminarium Duchownym

Wspólne łamanie się opłatkiem, prezenty od świętego Mikołaja, jasełka, wspólna modlitwa i śpiewanie kolęd – to wszystko towarzyszyło wieczerzy wigilijnej, w której wspólnie uczestniczyli wraz ze swoimi opiekunami alumni Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

O corocznej tradycji i wspólnej wieczerzy mówi rektor Seminarium ks. dr.  Jerzy Bielecki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/12/1-alumni.mp3]

Gościem specjalnym spotkania wigilijnego był metropolita częstochowski abp Wacław Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/12/2-alumni.mp3]

Dla alumnów każde tego typu spotkanie to czas szczególny. Mówi Dawid Borciuch, alumn z trzeciej klasy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/12/3-alumni.mp3]

Niższe Seminarium Duchowne jest szkołą katolicką, posiadającą własny program wychowawczy i spójny z nim program profilaktyki. Cykl kształcenia w szkole trwa 3 lata i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych. Cele i zadania, jakie sobie stawia Niższe Seminarium Duchowne wymagają stałej obecności uczniów w Seminarium. Z tej racji szkoła prowadzi internat, który jest integralną częścią Seminarium. Wszyscy uczniowie, którzy pobierają naukę w Seminarium, mieszkają w internacie seminaryjnym.

PNP