Zabytkowe freski w kościele św. Marii Magdaleny w Koziegłowach

Kościół parafialny św. Marii Magdaleny w Koziegłowach został wzniesiony na miejscu starej drewnianej świątyni około 1440 roku. Zachowało się po niej prezbiterium, do którego dobudowano nawę w stylu barokowym w XVII wieku.

Zabytkowy kościół z upływem czasu potrzebuje specjalnej troski oraz kontroli ze strony konserwatora. Dlatego w latach 1973-1977 zostały przeprowadzone prace renowacyjne, podczas których przypadkiem zostały odkryte unikalne średniowieczne malowidła. Mówi proboszcz parafii ks. Robert Nemś:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/1_ROBERT_NEMS_20_08_2019.mp3]

Ich renowacja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy został przeprowadzony tuż po odkryciu historycznych malowideł i obejmował odnowienie i zabezpieczenie części fresk:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/2_ROBERT_NEMS_20_08_2019.mp3]

Freski cieszą oczy mieszkańców i odwiedzających kościół św. Marii Magdaleny w Koziegłowach. Jednak, żeby zapobiec ich niszczeniu oraz ochronić przed wilgocią, która im nie sprzyja, niezbędne jest zastosowanie specjalnych zabiegów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/3_ROBERT_NEMS_20_08_2019.mp3]

Dzięki ostatnim pracom renowacyjnym wygląd fresków jest bliski oryginałowi. Za ich pomocą w prezbiterium kościoła św. Marii Magdaleny w Koziegłowach jest przedstawiona historia Jezusa Chrystusa od uroczystego wjazdu do Jerozolimy aż po Zesłanie Ducha Św.
Jednak to nie jedyne historyczne elementy świątyni. Można również podziwiać krzyż związany ze słynną bitwą pod Grunwaldem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/4_ROBERT_NEMS_20_08_2019.mp3]

W nawie bocznej kościoła znajdują się również dwie drewniane figury Matki Bożej i Jana Chrzciciela, które pochodzą ze szkoły Wita Stwosza. Obok świątyni usytuowane są dwie krypty, w których umieszczone zostały kości ludzkie pochodzące prawdopodobnie z cmentarzyska, które znajdowało się wokół dawnego kościoła przy ul. Świętokrzyskiej. Przy jego przenoszeniu szczątki ludzkie ulokowano w pustych kryptach.

AK