Zaczęło się w czerwcu – Trybunał Konstytucyjny

sejm

Pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu wybrano pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym na wciąż zajmowane stanowiska. Cały skład sędziowski liczy 15 osób, które przede wszystkim zajmują się stwierdzaniem zgodności norm prawnych niższego rzędu z normami wyższego rzędu. Teraz Sejm anulował wybór poprzednika, stwierdzając brak mocy prawnej wyboru sędziów.

Spór o trybunał rozpoczął się od nowelizacji ustawy o TK w czerwcu i od przegłosowania przez Platformę Obywatelską wyboru nowych sędziów w październiku – przypomina senator Prawa i Sprawiedliwości, Artur Warzocha. Wśród wielu argumentów wymienić można choćby sytuację, w której w pracach nad nowelizacją ustawy o TK uczestniczyli sędziowie Trybunału z prezesem Andrzejem Rzeplińskim i jego zastępcą, więc występowali jako reprezentanci własnych interesów, a październikowy wybór przez Platformę Obywatelską pięciu nowych sędziów dotyczył m.in. dwóch stanowisk, których kadencja skończy się dopiero w grudniu.

– W tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, które bierze odpowiedzialność za losy kraju, musi sprawę doprowadzić do końca, czyli musi ją uregulować i doprowadzić do tego, żeby nie było niezgodności z konstytucją. Tak ważny organ, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, musi działać w ramach przepisów prawa. Warto zauważyć, że działania Platformy Obywatelskiej z czerwca bieżącego roku, doprowadziły do tego, że Trybunał Konstytucyjny został zmonopolizowany przez jedną opcję polityczną – mówi Artur Warzocha.

W kwestii wczorajszego anulowania wyboru pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego wypowiedział się również prezydent Rzeczypospolitej, Andrzej Duda, przypominając, że już wypowiadał się na ten temat. – Mówiłem, że uważam, że złamano zasady powołując wcześniej sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próbując w ten sposób zawłaszczyć Trybunał. Uważam, że wtedy źle się stało i Platforma, korzystając z tego, że miała wtedy większość sejmową, chciała dokonać swoistego politycznego „skoku” na Trybunał – zauważył prezydent.

Krzysztof Rygalik

Źródło: Sejm w czasie panowania Zygmunta III, rys. Giacomo Lauro