Zagrożenie ptasią grypą

SM4yuG4N

Ze względu na występowanie w Polsce ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI, podtypu H5N8, wprowadzono na terenie całego kraju obostrzenia w hodowli drobiu dotyczące zarówno producentów jak i hodowców indywidualnych. Wirus na szczęście nie jest groźny dla ludzi jednak bardzo szkodliwy dla gospodarki. Do dzisiaj (14 lutego) nie stwierdzono obecności ognisk ptasiej grypy w powiecie częstochowskim, natomiast jedno ognisko tej choroby, pierwsze w województwie śląskim, stwierdzono w miejscowości Chruszczobród w pow. zawierciańskim. Wokół gospodarstwa gdzie stwierdzono obecność wirusa wytyczono 3 km strefę bezpieczeństwa
W specjalnie wystosowanym apelu służby weterynaryjne przypominają zasady bezpiecznej hodowli drobiu i zachowania higieny przez ludzi. Głównym źródłem rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy są zarażone dzikie ptaki, ale może być ona również przenoszona przez człowieka. Dlatego aby zapobiec czy też ograniczyć rozprzestrzenianie się ptasiej grypy warto stosować się do zaleceń służb weterynaryjnych. Istotne jest utrzymywanie drobiu w zamkniętych pomieszczeniach gdzie powinien być również karmiony i pojony, bez możliwości wypuszczania na zewnątrz. Powinny być również przestrzegane podstawowe zasady bioasekuracji, czyli zmiana odzieży, mycie rąk, usytuowanie mat dezynfekcyjnych przed wejściem do obiektów.
W związku z zagrożeniem ptasią grypą na hodowcach ciąży obowiązek zgłoszenia do odpowiednich służb posiadania choćby jednej sztuki drobiu. Służby weterynaryjne liczą się z tym, że będzie trudno wyegzekwować taki obowiązek, ale liczą na rozsądek hodowców. Jak zaznaczają, mają możliwość kontrolowania gospodarstw rolnych i w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów karania mandatami.
Zaostrzenie przepisów będzie obowiązywało aż do momentu wygaśnięcia wszystkich ognisk ptasiej grypy. Niestety jak na razie ich liczba ciągle rośnie.
Na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz jednostek powiatowych można znaleźć bieżące komunikaty odnośnie aktualnej sytuacji zagrożenia ptasią grypą w Polsce.

ZD