Zakaz noszenia broni

bron

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło rozporządzenie o czasowym zakazie noszenia broni palnej, także w stanie rozładowanym. Będzie obowiązywało od 20 lipca do 1 sierpnia bieżącego roku na terenie województwa małopolskiego i śląskiego. Wprowadzony zakaz ma zmniejszyć ryzyko wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Światowych Dni Młodzieży. Dzięki uchwalonej zmianie zostaną wyeliminowane ewentualne przypadki utraty broni, a tym samym możliwość dostania się jej w ręce nieuprawnionych osób. Ustawa o broni i amunicji, a więc także wydane na jej podstawie rozporządzenia, nie dotyczy żołnierzy, policjantów, celników oraz funkcjonariuszy służb specjalnych, BOR, Straży Granicznej i Służby Więziennej. Podobne rozwiązania prawne były już stosowane przy okazji innych dużych imprez, między innymi podczas Szczytu Gospodarczego w Warszawie w 2004 roku.

MT