Zakaz parkowania przy ul. Ogrodowej

Wraz z przebudową ul. Piłsudskiego zmieniło się miejsce postoju autobusów miejskich i podmiejskich. Zostało ono przeniesione na ul. Ogrodową, przy Archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie. Do tej pory znajdował się tam wytyczony parking dla samochodów osobowych, który ze względu na obecność autobusów został zawieszony.

Wyraźne oznaczenia na jezdni informują mieszkańców o tym, że parkować już tam nie wolno. Jednak część częstochowian oraz kierowców spoza miasta ten zakaz ignoruje, parkując w niedozwolonym miejscu i tym samym utrudniając funkcjonowanie ruchu drogowego. Mówi Artur Kucharski, główny specjalista ds. komunikacji Straży Miejskiej w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/1_ARTUR_KUCHARSKI_01_07_2019.mp3]

Dlatego nie bądźmy zaskoczeni, gdy znajdziemy przy swoim samochodzie blokadę lub mandat, jeśli nie zastosujemy się do obowiązujących oznaczeń o zakazie parkowania.

AK/ foto BNO