Zakażenie SARS-CoV-2 w Starostwie Powiatowym

Starostwo Powiatowe w Częstochowie poinformowało, że u jednego z pracowników biura prawnego pozytywnie zdiagnozowano SARS-CoV-2. Na kwarantannie domowej przebywają obecnie również dwie osoby, które miały z nim najbliższy kontakt. Pod nadzorem epidemiologicznym znajduje się 10 osób.
Urząd w dniu 31 marca został poddany dezynfekcji i pracownicy wykonują swoje obowiązki. Starosta i Członkowie Zarządu Powiatu również zapewniają ciągłość działania i wydawania decyzji.

źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie