Zakochany w muzyce – rozmowa z Adamem Klockiem

adam klocek

Od 2012 roku jest dyrektorem artystycznym Filharmonii Częstochowskiej, szefuje także Filharmonii Kaliskiej i Młodej Polskiej Filharmonii. Jest także, a może przede wszystkim, wiolonczelistą. Na stronie Filharmonii Częstochowskiej czytamy m.in.: „Dyrygent i wiolonczelista, laureat „muzycznego Oscara” – Grammy Award 2014, określony przez Krzysztofa Pendereckiego jako jeden z najbardziej obiecujących dyrygentów młodszej generacji”. Dziś (4 listopada) Adam Klocek był gościem Oli Mieczyńskiej w Radiu Fiat.