Zakończenie CZUMO na Politechnice

Sala widowiskowa Politechnik zapełniła się we wtorek 5 lutego młodymi adeptami nauk technicznych. Powodem tego spotkania było zakończenie 3. edycji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. CZUMO, bo tak w skrócie jest nazywany, to projekt, w ramach którego uczniowie siedmiu szkół podstawowych z Częstochowy i regionu częstochowskiego uczestniczyli w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol zgodził się z opinią, że projekt na stałe zagościł w kalendarzu wydarzeń na uczelni:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/1czumo_Szczygiol_05_02_2019.mp3]

Wśród zajęć proponowanych młodym odkrywcom były takie, jak Matematyka na wesoło czyli gry i zabawy logiczne, Roboty edukacyjne czy Pokaz łazika marsjańskiego. Te ostatnie zajęcia prowadził prof. Dawid Cekus:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/2czumo_Cekus_05_02_2019.mp3]

O tym, czego uczyły się na zajęciach w ramach Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy opowiedziały nam dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/3czumo_dzieci_05_02_2019.mp3]

Słuchacze CZUMO podzieleni byli na trzy grupy wiekowe: Odkrywcy 6-9 lat, Poszukiwacze 10-12 lat oraz Młodzi naukowcy 13-16 lat. Zajęcia w każdej grupie wiekowej dostosowane były optymalnie do możliwości i potrzeb dzieci.

ZD