Zakończony remont w szpitalu przy ul. Mickiewicza

szpital mickiewicza

W budynku Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mickiewicza 12 dzięki środkom z budżetu miasta zakończono remont sali porodowej i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oddziału ginekologiczno- położniczego. Na ostatniej sesji zwiększona została pula środków na zakup sprzętu medycznego dla miejskiego szpitala. W ramach poprawy warunków na oddziale ginekologiczno-położniczym wykonano całkowitą modernizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na odcinku położniczym (II piętro), m.in. z wydzieleniem kabin natryskowych dla pacjentek oraz toalety dla odwiedzających. Na bloku porodowym zamontowano ścianki systemowe zapewniające większy komfort kobietom rodzącym przy udziale osoby towarzyszącej. Dotacja z Urzędu Miasta Częstochowy na tegoroczne prace remontowe wyniosła 86,5 tys. zł. Szpital realizuje także zakupy sprzętu medycznego ze środków budżetu miasta. W ramach dotychczasowej tegorocznej umowy wartości 330 tys. zł realizowane są zakupy: dwóch sterylizatorów parowych, dwóch aparatów EKG z wózkiem, ssaka elektrycznego, pompy ssącej, 4 pomp infuzyjnych i 4 objętościowych, mieszalnika tlenu i podtlenku azotu, respiratora transportowego, 3 urządzeń do ogrzewania pacjenta, 15 pomp infuzyjno-strzykawkowych, urządzenia do ogrzewania płynów oraz stołu operacyjnego – na blok ginekologiczny. Dodatkowe środki w wysokości 575 tys. zł, które na wniosek prezydenta miasta, Rada Miasta wprowadziła do budżetu 2016 r. na ostatniej sesji pozwolą na dodatkowe zakupy sprzętu na oddziały: Gruźlicy i Chorób Płuc, Neurologiczny, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Rehabilitacji Leczniczej, dla Poradni Urologicznej, Pracowni USG oraz dla Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii.W planie jest zakup optyki urologicznej, 2 aparatów do krioterapii, 2 aparatów USG, bronchofiberoskopu, głowicy endokawitarnej i konweksowej, przystawki do wykonywania biopsji, aparatu EEG z videometrią oraz karetki transportowej. Te zakupy inwestycyjne mają zwiększyć możliwości szpitala dotyczące opieki nad pacjentem, a jednocześnie w zakresie kontraktowania usług medycznych.

źródło: UM Częstochowa