Zamkną przejazd w Mariance Rędzińskiej na kilka godzin

przejazd

W nocy z poniedziałku na wtorek zamknięty będzie przejazd kolejowy w Mariance Rędzińskiej. W tym czasie wykonywane będą prace w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa”.

Przejazd kolejowy w Mariance Rędzińskiej wymaga robót budowlanych, a by ich wykonanie spowodowało jak najmniej uciążliwości dla korzystających z niego kierowców, zostaną one przeprowadzone w godzinach nocnych. W związku z powyższym przejazd będzie zamknięty dla ruchu kołowego od godz. 20.00 w poniedziałek (12 września) do 5.00 we wtorek (13 września). Prace nadzorował będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.